ก่อสร้าง / Construction Work

                    

                                                                                                                                                                     Civil and Constructure                               Archetecture      

 

                                                                                                                        Mechanical and Electrical System

 

                                                            

                               Project Construction Management          Design & Built (Turnkey Project)