ติดต่อเรา / Contact Us

 

                            ที่่ตั้งบริษัท

                                                  Address :  52/130-131 Ramkhamhaeng Rd., Huamark

                                                                     Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

                                                 Telphone : +66 2735 4422

                                                       FAX   :  +66 2735 4597

                                                     Email   :  ommgroup.ltd@gmail.com

                                                   Website :  www.om.co.th

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ