ตรวจสอบอาคาร / Building Inspection

     

                                                                                      ตรวจสอบอาคาร / Building Inspection

      ท่านราบหรือไม่ ?              

           อาคารที่จัดให้มีการตรวจสอบมี 9 ประเภท

                                                             

                 1. อาคารชุมนุมคน                    2. โรงมหรสพ                                  3. อาคารสูง                               4. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

                                                             

                                    5. โรงแรม (จำนวนห้องพัก > 80 ห้อง)                                6.โรงงาน (จำนวนชั้น > 1 ชั้นและพื้นที่ > 500 ตร.ม.)   

                                                                                          

                                    7. สถานบริการ (พื้นที่ > 200 ตร.ม.)                              8. อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด (และพื้นที่ > 200 ตร.ม.)    

                                                                                                                                                               (พื้นที่ < 5,000 ตร.ม. ผ่อนผัน 7 ปี แต่ พื้นที่ > 5,000 ตร.ม. ผ่อนผัน 5 ปี)

 

                                                                       

                                                              9. ป้ายหรือสิ่งที่ติดตั้งป้าย (สูง > 15 เมตร หรือมีพื้นที่ > 50 ตร.ม. 

                                                          หรือติดตั้งบนหลังคาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ > 25 ตร.ม.

 


ชื่อผู้ตอบ:

                                       บริษัท บิลดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด            Building Inspector Co.,Ltd.  

                                       52/130-131 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

                                 52/130-131 Ramkhamhaeng Rd., (Sukhapiban 3) Huamark, Bngkapi, Bangkok 10240 Thailand

                                       Tel : +66 2735 4598    FAX : +66 2735 4597